Vzorek našich vlasů byl podroben znaleckému posudku, který provedlo renomované výzkumné centrum na Ekonomické univerzitě v Poznani (Polsko). Přeložený obsah:

K výzkumu byl dodán pramen vlasů tmavě hnědé barvy. Provedené výzkumy spočívaly na identifikování kvality vlasů, které byly dodány k výzkumu, v závislosti na:

- analýze obrazů z mikroskopu,
- zkoušce spalování,
- zkoušce selektivního rozpouštění v organických a anorganických kyselinách,
- analýze infračervené části spektra zkoumaných vlasů.

Výsledky: na základě provedených výzkumů bylo dokázáno, že dodané vlasy jsou vlasy lidské